INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

Ventilatii si Climatizare – Incalziri – Sanitare – Electrice şi Automatizari

INSTALAŢIE

Posted by INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII on May 1, 2010

Cred că un prim pas în cunoaşterea acestui domeniu este cunoaşterea exactă a cuvântului în sine. Am căutat în mai multe surse si iată ce am găsit:

(DEX) INSTALÁŢIE, instalații, s.f. 1. Faptul de a (se) instala. 2. Ansamblu de construcții, de mașini etc. montate astfel încât să formeze un tot în scopul executării unei anumite funcțiuni sau operații în procesul de producție. ♢ Instalație electrică = ansamblu unitar de conductoare, aparate, mașini etc. destinate producerii sau utilizării energiei electrice. [Var.: instalațiúne s.f.] – Din fr. installation.

Cea mai amplă definire a cuvântului o găsim în DICŢIONARUL POLITEHNIC ediţia 1967 – revizuită şi completată.

Instalaţie (Tehn.) Ansamblu de construcţii de maşini, mecanisme, instrumente etc., montat în scopul executării unor anumite funcţiuni sau operaţii. Instalaţiile pot fi fixe sau mobile, permanente sau temporare.

Exemple:

Instalaţie automată (Cib.) Instalaţie sau proces tehnic, condus sau reglat după o lege prestabilită, cu ajutorul unor dispozitive de legătură prevăzute în acest scop.

Instalaţie de acumulat abur (Termot.) Instalaţie pentru acumularea, în timpul consumului mic, a aburului produs într-o instalaţie generatoare de abur, pentru asigurarea necesităţilor de consum în perioadele de vârf, când consumul este mai mare decât producţia. O astfel de instalaţie este alcătuită în principal, din acumulatoare de abur şi din pompe pentru circulaţia apei calde.

Instalaţie de betoane (Constr.) Instalaţie folosită pentru prepararea şi transportul betonului de la locul de preparare la locul de punere în lucrare. Instalaţiile pot funcţiona cu macarale, benzi transportoare, cu pompe sau prin gravitaţie.

Instalaţie de forţă (Tehn.) Instalaţie pentru producerea sau folosirea de energie sub una dintre formele ei.

Instalaţie de laborator (Fiz., Chim., Tehn.) Instalaţie folosită pentru experienţe, pentru cercetări, analize sau încercări de laborator, echipată cu aparataj specific de laborator.

Instalaţie de reglare automată (Cib.) Ansamblu de aparate şi legături ale unei instalaţii automate, cu ajutorul cărora se realizează comanda sau reglarea automată a instalaţiei respective.

Instalaţie de transport (Transp.) Instalaţie pentru transportul de persoane, pentru transportul de materiale, mărfuri, obiecte etc., sau de energie sun anumite forme. O astfel de instalaţie este alcătuită din maşini, aparate, instrumente de control etc., adecvate scopului.

Instalaţie electrică (Elt.) Instalaţie de producere, de transport, de distribuţie şi de utilizare a energiei electrice. Instalaţia poate fi joasă sau de înaltă tensiune, industrială sau pentru uz casnic etc.

Instalaţie frigorifică (Termot.) Instalaţie cu ajutorul căreia se poate realiza o temperatură joasă.

Instalaţie industrială (Tehn.) Instalaţie folosită în producţia industrială.

Instalaţie pilot (Tehn.) Instalaţie experimentală, echipată cu aparataj specific industrial, în care se fabrică, cantităţi mici, un anumit produs, pentru a se urmări procesul de producţie şi, pe baza rezultatelor obţinute, să se poată proiecta instalaţia industrială. (= Staţiune pilot).

Instalaţie pneumatică (Tehn.) Instalaţie pentru absorbirea sau comprimarea aerului sau a altui gaz ori pentru folosirea energiei cinetice şi potenţiale a aerului sau gazului respectiv. Exemple: instalaţie pentru comprimarea aerului şi pentru transportul lui la perforatoare pneumatice, instalaţie de frână pneumatică, instalaţie de transport pneumatic.

Instalaţie sanitară (Hidrot.) Instalaţie care deserveşte o clădire pentru alimentaţia ei cu apă potabilă şi de spălat (caldă şi rece), cum şi pentru evacuarea în condiţii igienice a apelor uzate.

Instalaţie semiindustrială (Tehn.) Instalaţie experimentală folosită pentru a urmări desfăşurarea unui proces industrial în condiţii cât mai apropiate de cele din producţia industrială.

Instalaţie termică (Termot.) Instalaţie pentru realizarea, schimbul sau recuperarea căldurii, folosită în scopuri industriale sau pentru încălzire. Instalaţia termică poate cuprinde, de exemplu: cazane de abur, recuperatoare, transformatoare de căldură etc.

Instalaţie termonucleară (Fiz.) Instalaţie în care se poate produce o reacţie termonucleară în condiţii controlate. Această categorie de instalaţii se află încă în cercetare în stadiul de încercări.

Advertisements

One Response to “INSTALAŢIE”

  1. […] INSTALAŢIE […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: